Samen sterk voor sociaal werk

Onze missie

Wij geloven in de kracht van inwoners en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Wij staan voor een betrokken samenleving waarin iedereen ertoe doet, mensen naar elkaar omzien en zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Met sterk sociaal werk brengen we mensen en organisaties in beweging om samen te werken aan een menswaardige en leefbare samenleving.

Onze visie

Wij zijn altijd dichtbij en kunnen ons daarom als geen ander verplaatsen in het dagelijks leven van inwoners. We bieden handvatten om te komen tot duurzame oplossingen, werken aan vitale gemeenschappen en komen in actie bij maatschappelijke misstanden.

Om het volle potentieel van sociaal werk voor inwoners te benutten werken we aan innovatieve vormen van dienstverlening en versterken van het vak

Met sociaal werk organisaties, netwerkpartners, inwoners en opdrachtgevers bundelen wij onze krachten. Zo zijn we nog meer van betekenis voor inwoners en dragen we bij aan maatschappelijke opgaven.

Onze kernwaarde: Vertrouwen

Wij hebben vertrouwen in de kracht van mensen en hun streven om, ieder op eigen wijze, bij te dragen aan een menswaardige, leefbare samenleving.
In drijfveren, talenten en deskundigheid van vrijwilligers en medewerkers dat zij hun rol naar eer en geweten invullen en hierop kritisch reflecteren met elkaar.
Wij maken waar wat we beloven en zijn een betrouwbare partner voor opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Ambitie

Lentl loopt voorop in sociaal werk door uitstekende dienstverlening. Ze staat bekend om haar gemotiveerde medewerkers die inwoners bereiken en constructief partnership met lokale overheden. Lentl is een gezonde, wendbare organisatie.
Sterk sociaal werk

We bieden sterk sociaal werk via uitstekende collectieve en individuele diensten en bouwen aan krachtige communities.

Vakmanschap en innovatie

We versterken het sociaal werk door een focus op innovatie in vakmanschap en samenwerking. We werken vanuit de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Continuïteit

We realiseren continuïteit door sterke positionering en gezonde organisaties.

Lentl ondersteunt

Op dit moment zijn 5 sociaalwerkorganisaties aangesloten bij Lentl die samen actief zijn in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Met partners uit de regio en samen met vele vrijwilligers en inwoners zorgen wij voor lokaal maatwerk. Zo zijn wij voor inwoners altijd dichtbij in steden, dorpen en wijken.

Dienstverlening

Maatschappelijk werk | Vrijwilligersprojecten | Ouderenwerk | Jongerenwerk | Sociale hulp aan huis | Voorlichting en advies | Opbouwwerk | Mantelzorgondersteuning | Groepen & Trainingen | Jeugdhulpverlening | Wijkwerk | Opvoedondersteuning | Vrijwilligersdiensten | Vrijwilligerscentrale | Hulp bij echtscheiding | Indicatiestelling Wmo/Jeugd | Sociale Kaart | Vrijwilligersacademie | Matching en scholing vrijwilligers | Maatjesprojecten| Bemiddeling van vrijwilligers en mantelzorgers | Schuldhulpverlening | Sociaal Raadsliedenwerk | Buurtbemiddeling

Cijfers en feiten

Bestuur en toezicht

Lentl onderschrijft de governancecode sociaal werk. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, bijvoorbeeld over kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en interne en externe verantwoording. Lentl heeft een Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (RvB). De RvB is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. De RvB legt verantwoording af aan de RvT. De RvT houdt integraal toezicht op de besturing van de organisatie en de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de RvT goedgekeurd. Daarnaast is zij werkgever, klankbord en sparringpartner voor de RvB.


Raad van Bestuur: 
A.H. (Arie) de Vries (voorzitter)

Raad van Toezicht:
L. (Barth) van Eeten (vice-voorzitter)
H.P.L. (Hanneke) Muijsers
J.P.T. (Jan) van der Kruis
J. (Johan) Klomp (voorzitter)
J.S.M. (Judith) Pijnappels – van de Warenburg
E.A.J. (Lisbeth) Verharen

Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.