Samenwerking versterkt

Lentl faciliteert organisaties in het sociale domein met onder meer strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen waardevol is en op zijn eigen wijze kan en mag meedoen. Waar dit in het geding komt of waar mensen vastlopen, ondersteunen we hen in het zoeken naar duurzame oplossingen. Omdat we geloven in de veerkracht van mensen en dat iedereen er toe doet. Samen met inwoners en opdrachtgevers trekken we op om de dienstverlening binnen het sociaal domein verder te verbeteren onder het motto ‘Samenwerking versterkt’.

Samen sterk voor sociaal werk

We leggen verbindingen tussen mensen en instanties, we organiseren activiteiten en stimuleren initiatieven om iets te leren of voor een ander te betekenen. We zetten onze kennis en kunde in om mensen samen te brengen en het welzijn en de zelfstandigheid van mensen te versterken. We stimuleren mensen om iets voor een ander of hun buurt te betekenen. Zo dragen we bij aan een samenleving met zelfstandige mensen en vitale gemeenschappen. Aan een sterke en sociale samenleving.

Contact

ONS welzijn
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
088 374 25 25

Sterker sociaal werk
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
088 00 11 333

Wel.kom
Gerrit Verhoevenstraat 14
6043 EW Roermond
0475 345135

Sociale Teams Helmond
Postbus 6050
5700 ET Helmond
088 00 17 300

Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
024 820 00 20