Wat we doen

Lokaal maatwerk bieden

Voor goed sociaal werk is lokale verbondenheid en verankering cruciaal. Lentl versterkt dit door kennis en kunde te bundelen op het gebied van innovatie, bedrijfsvoering en strategie. De lokale sociaal werk organisaties die aan Lentl zijn verbonden, maken hier gebruik van. Lentl draagt ook bij aan de profilering van het vak van sociaal werker: vakmanschap staat voorop. Vanuit onze praktijkkennis agenderen we sociale vraagstukken binnen het lokale sociaal-maatschappelijke en politieke speelveld.

Vakmanschap

Om mensen samen te brengen en het welzijn en de zelfstandigheid van mensen te versterken,
bundelen we onze kennis en kunde.

Vakkennis sociaal werk

Bijvoorbeeld vakinhoudelijk over armoede, opvoeden, sociale samenhang, echtscheiding of mantelzorg – maar ook methodische kennis over hoe je inwoners kunt ondersteunen. Ook wanneer het ingewikkeld wordt en bijvoorbeeld de veiligheid van kinderen in het geding komt of actieve regie nodig is.

Innovatie en ontwikkeling

Zoals onderzoek met data-analyse of effectstudies, bijvoorbeeld om werkwijzen te verbeteren, e-health te implementeren, of de meerwaarde van interventies te bewijzen. Goede samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen past hierbij.

Organisatie en bedrijfsvoering

Bijvoorbeeld over organisatie- en veranderkunde, informatiemanagement, en bestuurlijke stuurmanskunst om samenwerkingsverbanden te smeden of leiden.

Sociaal werk in alle soorten en maten

Samen hebben de organisaties die aan Lentl verbonden zijn praktisch alle vormen van sociaal werk in huis. Dit hoeft dus niet te betekenen dat we alles in alle gemeenten bieden. Het betekent dat de sociaal werker in de uitvoering vanuit brede kennis en ervaring kan putten om adequate oplossingen voor gemeenten en inwoners te realiseren en zijn of haar werk effectief kan uitvoeren.

Efficiënte bedrijfsvoering

Door de samenwerking van de organisaties draagt Lentl bij aan een effectieve en efficiënte inzet van de overhead. Denk aan professionele (registratie)systemen en managementinformatie, een gezonde kostenstructuur en financieringssystematiek.

Partnerschap op niveau

Wij zijn een strategisch partner op het gebied van sociaal werk voor opdrachtgevers. Een partner die meedenkt, signaleert en agendeert over de meest passende oplossingen in wijken en buurten. Vanuit onze praktijkervaring hebben wij relevante kennis en expertise die wij inzetten voor onze opdrachtgevers en organisaties in het sociaal domein.