"Iedereen wil van betekenis zijn"

Opbouwwerkers kunnen naast mensen gaan staan, met ze mee oplopen, ze weer loslaten, om ze jaren later weer tegen te komen. De kracht is 'er zijn'; bereikbaar, aanspreekbaar een toegankelijk. Voor ons zijn die woorden gesneden koek, maar veel mensen hebben er geen beeld en geluid bij. Opbouwwerkers zijn het vliegwiel voor ontmoeting en verbinding tussen mensen. zo leren mensen elkaar kennen en komen ze erachter wat ze elkaar te bieden hebben. Wat ze delen. En dan komt van het een steeds weer het ander.

"Hoe meer netwerkpartners samenwerken in een wijk, hoe leuker het wordt voor iedereen"

Dat geldt voor de inwoners, maar zeker ook voor de professionals. Dat is de overtuiging van Robert Jans en Christel Reijnders. Zij hebben zelf die ervaring als teamleiders in respectievelijk De Ruwaard en Ussen (gemeente Oss). “We hebben veel tijd nodig om met de inwoners te praten, om te weten wat er speelt. Er kan inmiddels al veel meer, er wordt beter naar elkaar geluisterd. Maar, we moeten nóg meer vanuit de inwoner denken en doen.”

In de zogenaamde Proeftuin wordt gewerkt aan zichtbaarder zijn in de wijk, zodat de inwoners weten wat ONS welzijn en de andere partijen zoals de wooncoöperatie en de wijkraad te bieden hebben. De inwoners worden zoveel mogelijk bij alles betrokken. Er wordt in kaart gebracht wat ze willen en wat ze nodig hebben. In de wijkgebouwen worden spreekuren gehouden en er is dan altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig. “Als de bezoeker bij wijze van spreken iemand ziet in een blauw shirt (gemeenschappelijk shirt van de Samenwerkwijze), dan kunnen ze die aanspreken en hun vragen stellen.”

“Ik kan, ik wil en ik heb nodig”, dat is de kapstok voor de sociaal werkers waarmee ze de bewoners benaderen. De inwoners zien daar al de voordelen van. Christel en Robert zijn altijd op zoek naar de stem in de wijk. “Dat is die man of vrouw die een centrale rol heeft in de wijk en veel weet van iedereen. Door contact te hebben met zo iemand, kunnen wij beter vraaggericht te werk gaan.”

Het sociaal werk trekt de kar niet, maar helpt mee duwen. Zodat we de kar samen in beweging krijgen.


Willeke van der Heijden, teamleider in gemeente Maashorst, vertelt: "We doen dat door mee te lopen, te enthousiasmeren, stutten, verbinden, wat er maar nodig is. Zodat mensen zelf leren wat nodig is om de kar in beweging te houden. Onze collega's blijven vervolgens nabij, omdat samenleven er niet vanzelf is en blijft. Het vergt permanent onderhoud, net als wegen, gebouwen, openbaar groen en gezondheid."

"Onze rotsvaste overtuiging is dat iedereen van betekenis wil zijn. Iedereen heeft iets te bieden en geven. Wij kijken naar mogelijkheden en kansen, naar ruimte en zeggenschap. Mensen hebben ideeën over hoe ze hun levens, straat, buurt of wijk willen vormgeven. Als ze die niet kunnen formuleren of adresseren, ondersteunen we ze daarbij. En als het moet, helpen we ze letterlijk een drempel over."


Terug naar jaarbeeld ONS welzijn