"Missie groepen en trainingen Oss is dan geslaagd"

Joyce Selten en Anouk van Zantvoort zijn de kartrekkers voor de groepen en trainingen voor jeugd in de gemeente Oss. Dit betekent dat zij de aanmeldingen voor de groepen verwerken, groepen samenstellen, maar ook zelf een aantal groepen mogen verzorgen en ontwikkelen. 

“Vooral de weerbaarheidstrainingen lopen goed. Ouders weten ons te vinden, waardoor we 68 jeugdigen van een weerbaarheidstraining hebben kunnen voorzien in 2023. Er zijn veel kinderen die zich onzeker voelen, moeite hebben op een goede manier hun grens en hun mening aan te geven. Deze onzekerheden zal iedereen wel herkennen en horen ook bij het opgroeien. Sommige kinderen hebben naast de ondersteuning vanuit ouders en school wat extra’s nodig en doen dan bijvoorbeeld mee met de Rots & Watertraining, PowerKids, Tim & Flapoor of de zomertraining. We betrekken ouders bij deze trainingen, zodat zij hun zoon of dochter kunnen ondersteunen in de thuissituatie of bij dingen die ze lastig hebben gevonden op school of bij de sportclub.” 

Naast de weerbaarheidstrainingen zijn er nog verschillende andere trainingen voor kinderen; zoals KIES voor kinderen in een echtscheidingssituatie, Piep club voor jonge kinderen die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in omgeving te maken hebben met spanning of stress en de brussengroep voor kinderen die een broertje of zusje hebben met een beperking. 

Elke week hebben we verschillende gesprekken met ouder(s)/verzorger en kind om met elkaar samen te bespreken of deelname aan een groep passend is. Als ze besluiten mee te doen, vinden ze het vaak super spannend.

‘’De eerste keer zijn de kinderen nog heel afwachtend, maar al snel voelen ze de ruimte om zichzelf te laten zien en om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Leuk om te zien als ze na de training elkaar op Snapchat toevoegen. Onze missie is dan geslaagd!” 


Terug naar jaarbeeld ONS welzijn