Innovatieprijs STH

Op de STH-dag in juni 2023 hebben we de teams gevraagd om een plan te bedenken hoe we de wachttijd kunnen voor inwoners kunnen verkorten of verlichten. Op de kerstborrel vond de uitreiking van de STH-Innovatieprijs plaats: we hadden 5 fantastische inzendingen en we hebben de inzendingen gescoord op innovatie, uitvoerbaarheid, originaliteit, verwachte impact, passend binnen de opdracht, passend binnen de visie en presentatie. De winnende inzending bestond uit:
• Een duidelijke flowchart m.b.t de volgorde van de stappen in de hulpverlening;
• Een overzichtelijke sociale kaart op thema zodat de inwoner meteen ziet waar hij terecht kan;
• Een online leeromgeving die voorliggend ingezet wordt;
• Duidelijke communicatie over wat de inwoner wel of niet kan vinden bij STH.

In 2024 wordt dit uitgewerkt en geïmplementeerd.

Terug naar jaarbeeld Sociale Teams Helmond