Het zorgteam opvanglocaties Oekraïense ontheemden

"De nauwe samenwerking is cruciaal"

Het zorgteam van Sterker sociaal werk levert casemanagement en zorgcoördinatie om de Oekraïense ontheemden te ondersteunen, die opgevangen worden door de gemeenten Nijmegen, Wijchen, Druten en Beuningen. Dit doet het team als aanvulling op het reguliere personeel op de gemeentelijke opvanglocaties, zoals locatiemanagers, floormanagers, beveiligers, vrijwilligers en vertalers.

Rust en stabiliteit creëren

Dankzij deze samenwerking is er een stabiele opvangomgeving gecreëerd, waarbij rust en duidelijke informatie essentieel waren om de ontheemden wegwijs te maken in hun nieuwe situatie. Onze rol is het bieden van psychosociale ondersteuning en het begeleiden van het zorgproces in de aanpak van medische problematiek. Door de multidisciplinaire aanpak konden we snel inspelen op de diverse behoeften van de ontheemden en hen de juiste ondersteuning bieden.

Een multidisciplinaire aanpak

Gedurende het afgelopen jaar heeft het zorgteam veel geleerd over de specifieke behoeften en uitdagingen van de Oekraïense ontheemden. Cruciaal hierbij was de nauwe samenwerking met verschillende partijen, waaronder locatiemanagers, zorgverleners en andere partners. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, konden we het opvangproject voor de Oekraïense ontheemden optimaal laten verlopen en de benodigde ondersteuning bieden.

Het jaar 2023 markeert een belangrijke mijlpaal voor Sterker, waarbij we ons hebben doorontwikkeld en meer hebben ingezet voor een nieuwe doelgroep. Door onze betrokkenheid bij de opvang van Oekraïense ontheemden hebben we niet alleen waardevolle ervaring opgedaan, maar ook bijgedragen aan het welzijn en de integratie van deze gemeenschap. Met onze multidisciplinaire aanpak en nauwe samenwerking hebben we laten zien dat we in staat zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan en passende ondersteuning te bieden aan degenen die het nodig hebben.

“Cruciaal hierbij was de nauwe samenwerking met verschillende partijen, waaronder locatiemanagers, zorgverleners en andere partners.”

We kijken met trots terug op het afgelopen jaar en zijn dankbaar voor de mogelijkheid om ons steentje bij te dragen aan dit mooie project. Als Sterker sociaal werk blijven we ons inzetten voor het welzijn van kwetsbare gemeenschappen en streven we ernaar om een verschil te maken in het leven van ieder individu.

Cijfers

Casemanagement opvanglocaties Oekraïne: 72 casussen

Terug naar jaarbeeld Sterker