Het REPS

Een unieke samenwerking tussen Entréa- Lindenhout, Jeugdbescherming Gelderland, Pro Persona en Sterker sociaal werk

Het REPS is een samenwerkingsverband vanuit de bovengenoemde organisaties, die allen expertise hebben op het gebied van complexe scheiding. Zoals kennis over een veilige en optimale ontwikkeling van kinderen en psychische problemen bij volwassenen, met problematiek rondom scheiden en omgang.

Wat doet het REPS?

Het REPS biedt professionals van buurtteams, sociale teams en gezinsvoogden kortdurende ondersteuning in (complexe) scheidingszaken. Dit betreft alle scheidingscasuïstiek binnen de regio Rijk van Nijmegen. Deze ondersteuning is op maat en kan ingezet worden in alle fases van de hulpverlening aan ouders en kinderen. Dit kan variëren van een telefonisch consult- en adviesgesprek tot actieve ondersteuning waarin het REPS, samen met de professional, in gesprek gaat met ouders en/of kinderen.

Het REPS neemt niet over en voert geen casus regie, maar ondersteunt de professional bijvoorbeeld op kantoor of gaat mee op huisbezoek.

Hoe doet het REPS dit en vanuit welke visie?

In het REPS zitten professionals en deskundigen op het gebied van complexe scheiding, veiligheid, ontwikkeling van kinderen en psychiatrie. Het REPS denkt mee over de volgende onderwerpen:
  • De analysefase
  • Het plan van aanpak
  • Doorgeleiden naar hulpverlening
  • Veiligheidskaders
  • Monitoring
Dit doet het REPS volgens de visie 2 gezinnen, 2 plannen:
Hetgeen betekent dat ouders, netwerk en de hulp zich gaan richten op het stoppen van de strijd en gaan toewerken naar rust en welzijn voor de kinderen en voor zichzelf in de eigen thuissituatie. Werken aan wat haalbaar is, in plaats van focussen op de communicatie en samenwerking.

Scheiden en Omgang

Bekijk hieronder alle cijfers van onze dienstverlening binnen scheiden en omgang: 

Doe- en praatgroep: 20 kinderen
Ouderschapsbemiddeling: 79 aanmeldingen
Ouderschapsbemiddeling individueel: 54 aanmeldingen
Omgangshuizen: 231 aanmeldingen
Begeleide Omgang: 11 trajecten

Terug naar jaarbeeld Sterker