Dichtbij en in de buurt in Boekel

Samenwerking met andere partijen in Boekel is enorm belangrijk, weten Ramon en Catrien. Om aansluiting te vinden in een hecht dorp zoals Boekel moet je de weg leren kennen. Dat kan door open te staan voor het werk van anderen, zoals de bibliotheek of de woningcorporatie. Maar ook door zelf naar buiten uit te dragen dat mensen bij ons terecht kunnen met vragen en problemen.

“Onze drempel moet zo laag mogelijk zijn. Het ‘ons kent ons’ en schaamtegevoel moet geen vat hebben op wat wij kunnen betekenen voor de dorpsbewoners.” 

“We faciliteren steeds meer initiatieven vanuit bewoners met de bedoeling om mensen bij elkaar te laten komen. Dat dragen we samen. De Deelplaats in Boekel is een mooi voorbeeld. Daar kunnen inwoners die het financieel niet redden, boodschappen krijgen. Wij gaan in gesprek met deze inwoners om hun situatie te beoordelen en te bekijken hoe ze op termijn weer zelfredzaam kunnen worden. Ook het Rouwcafé is een goed voorbeeld. Samen met een betrokken inwoner en de bibliotheek geven we mensen een plek om elkaar te steunen. We organiseren we groepsbijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een rouwgroep voor inwoners wiens partner is overleden en een training om beter te kunnen slapen.” 

Ramon en Catrien zien een toenemend aantal ouders met zorgen over hun kinderen (veelal tieners en begin twintigers). “Jongeren die niet verder komen, niet weten wat ze willen, die in de knel komen, thuis zitten. Hierin is de samenwerking met het jeugdteam essentieel. Ook bieden we individuele psychosociale begeleiding aan inwoners die te kampen hebben met allerlei vormen van verlies zoals overlijden van naasten, echtscheiding, gezondheid, werk etc. Verder volgen we kwetsbare gezinnen, houden vinger aan de pols en verwijzen door waar nodig.”

Terug naar jaarbeeld ONS welzijn