Deel de Dag ontvangt rapportcijfer 8,7

'Door deze ondersteuning voel ik me niet zo alleen staan'

Sterker onderzoekt structureel de klant- en medewerkerstevredenheid om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen. Voor ‘Deel de Dag’ wordt sinds 2019 regelmatig onderzoek gedaan om de tevredenheid te monitoren en actuele thema’s in beeld te krijgen. Zo kunnen we sneller inspelen op signalen en veranderende behoeften, op de verschillende locaties en bij verschillende leeftijdsgroepen deelnemers. In 2023 stond dit onderzoek in het teken van het activiteitenaanbod. Wat vinden deelnemers interessant? Wat doen ze het liefst? Wat mag minder vaak of juist vaker gedaan worden? Wat vinden ze van uitstapjes die zijn gemaakt? En welke ideeën hebben ze zelf?

De betekenis van Deel de Dag

Deel de Dag als voorziening betekent voor respondenten meer dan alleen het bezoek. Het verrijkt het sociaal netwerk. 92% geeft aan leuk contact te hebben met anderen. En 90% geeft aan hierdoor actief te blijven. Driekwart zit beter in het eigen vel en ervaart meer structuur in het leven. Voor 78% draagt deelname aan Deel de Dag bij aan meer levensplezier.

Als gemiddeld rapportcijfer krijgt Deel de Dag een 8,7 van de respondenten. In 2022 was dat nog 8,1.

Het rapportcijfer per locatie

  • Deelnemers van Brakkenstein: 9,0
  • Deelnemers van Dukenburg: 8,6
  • Deelnemers van Lindenholt: 9,1
  • Deelnemers van Deel de Wereld (Neerbosch Oost): 8,6
  • Deelnemers van Deel het Weekend: 8,0
  • Deelnemers van Kunst en Cultuur: 7,9

Al met al is er dus een brede positieve waardering voor Deel de Dag!

De betekenis voor mantelzorgers

Ook voor mantelzorgers van deelnemers van Deel de Dag, is Deel de Dag van grote betekenis. Zo geeft 86% van de mantelzorgers aan de zorg beter te kunnen volhouden. Ruim driekwart (76%) ervaart meer controle over het eigen leven, driekwart (73%) komt aan dingen toe waar eerst geen tijd voor was en 70% zit er beter door in het eigen vel.

Conclusie

Zowel deelnemers als mantelzorgers blijken tevreden over Deel de Dag.

Deel de Dag verrijkt het sociaal netwerk van deelnemers, activeert, biedt structuur en draagt bij aan meer levensplezier. Deel de Dag draagt voor het overgrote deel van de bevraagde mantelzorgers bij aan controle over het eigen leven en het kunnen volhouden van de zorg.

Deel de Dag betekent veel meer dan het bezoek of de activiteiten waaraan wordt meegedaan. Het geeft sturing aan en plezier in het leven voor de deelnemers en maakt voor mantelzorgers dat ze toe komen aan dingen waar anders geen tijd of ruimte voor is.

"Ik had geen idee van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers"

We ontvingen een mooie testimonial van mantelzorger Marijke Clarijs. In 2020 heeft haar vrouw Tine een herseninfarct gekregen. Toen stond niet alleen de wereld van Tine op zijn kop, maar ook die van Marijke. Haar testimonial schetst hoe belangrijk het is om mantelzorgers te ontzorgen.

"Ik liep tegen mijn eigen beperkingen aan. Ik durfde niet langer dan een half uur weg van huis te gaan waardoor ik alles buiten de deur gehaast deed. Ik was aan het overleven. Wilde het goed doen. Tine kon er niets aan doen dat dit haar was overkomen. In mijn gesprekken met het NAH centrum kwam ik erachter dat er toch meer hulp mogelijk is. Ik moest mezelf er wel van overtuigen dat het nodig was. Ook al was het duidelijk dat ik aan het overleven was. Ik kreeg slaapproblemen, last van vermoeidheid en veel huilen. Ik was alleen maar bezig met zorgen dat alles in en rondom huis goed verliep. En vooral dat het goed ging met Tine, want zij heeft 'iets', ik niet. Ik had er op een gegeven moment de moed niet meer voor. Ik besefte me steeds meer dat alles alleen maar goed kon gaan als ik ook aandacht voor mezelf zou hebben. En dat ik er ook mag zijn. De mantelzorgconsulent heeft Tine en mij verteld wat er mogelijk is. Zij heeft ons meegenomen in de wereld van mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden. Daar hadden we geen idee van. Dat het niet een vorm van zwakte is, maar dat je juist tot het besef komt dat je niet alles alleen kunt doen. Dat je hulp mag vragen. Dat was nog het meest lastige van alles, omdat Tine en ik altijd alles samen hebben uitgezocht. Er was ineens aandacht voor de mantelzorg(er), ik dus. Het werd niet afgedaan van 'ja dat is het, die zorg heb je nu'. Je mag er als mantelzorger zijn en dat werd door de consulente benadrukt. De deskundigheid en de rust waarin alles uitgelegd werd was heel prettig. Door deze ondersteuning voel ik me niet zo alleen staan in dit toch al moeilijke proces. Onze ervaring met haar is zeer positief. Ik ben zo blij met deze hulp! Via de mantelzorgconsulent maken we gebruik van de respijtzorgregeling. Er is nu vervangende zorg, een caregiver van Home Instead. Hierdoor kan en durf ik nu langer van huis te gaan en weer aandacht te hebben voor de 'buitenwereld'. Ik heb geen angst dat er iets gebeurt en ik er niet ben. Ik heb weer meer ruimte voor mezelf. Voor de rust en ruimte die zo nodig is om deze mantelzorgtaak goed te kunnen uitvoeren."


Cijfers Sterker Ouderenwerk

Deel de Dag is onderdeel van Sterker Ouderenwerk. Mantelzorg Nijmegen en Sterker Ouderenwerk, zijn onderdeel van Sterker sociaal werk. Sterker sociaal werk is trots op de betrokkenheid van vrijwilligers en hun betekenis voor inwoners. Van een aantal vrijwilligersdiensten binnen het ouderenwerk, lichten we graag de meest succesvolle nieuwe matches uit.

Thuisadministratie: 144
Bezoekmaatje: 96
Boodschappenhulp: 59
Klusservice: 331
AutoMaatje: 1133
Welzijnsbezoek: 264


Terug naar jaarbeeld Sterker