SMW’ers bieden begeleiding en ondersteuning

De Schoolmaatschappelijk Werkers (SMW’ers) van Sterker sociaal werk bieden psychosociale begeleiding en ondersteunen leerlingen, hun ouders of verzorgers en medewerkers van de school. Hierin leggen de SMW’ers de verbinding tussen de leerling, school, thuis en het lokale zorgnetwerk. Ze denken mee over situaties waar de leerling, school, ouders/verzorgers of het lokale zorgnetwerk tegenaan loopt rondom de opvoeding en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

'Onze hulp kan echt op alle gebieden zijn'


Eppi en Yvette zijn actief op 8 basisscholen en 2 middelbare scholen in de gemeente Neder-Betuwe. Hierin voeren ze gesprekken met ouders, leerkrachten, leerlingen en intern begeleiders. In de basis kan iedereen naar de SMW’ers toekomen voor hulp. In de praktijk gebeurt dit vaak via een intern begeleider of naar aanleiding van een gesprek met leerlingen of ouders. Yvette: “van zorgen en vragen rondom angst tot een moeilijke thuissituatie of moeite met sociale vaardigheden, het is heel divers. Onze hulp kan echt op alle gebieden zijn. We bieden kortdurende hulp, wat wil zeggen dat dit ongeveer 5 gesprekken zijn. Soms is het daarna afgehandeld, soms doen we een doorverwijzing.”

'We timmeren goed aan de weg'

Eppi en Yvette werken nu ongeveer een jaar samen. Zelf merken ze de ontwikkeling en groei in hun werk. Yvette: "we timmeren goed aan de weg en zetten ons steeds meer op de kaart. Met de nieuwe opdracht in West Maas en Waal krijgen we er nog een collega bij. Daarnaast hebben we collega's in Berg en Dal die schoolmaatschappelijk werk uitvoeren. We zijn echt aan het groeien en ontwikkelen". Van de reacties van kinderen krijgen ze energie. Yvette: "het is mooi om te zien dat kinderen nog naar je toe komen en graag in gesprek willen, terwijl het traject al naar tevredenheid is afgerond. Je merkt dat we ze écht ondersteunen en helpen".

Pilot Jeugdhulp in de school
De gemeente en het onderwijs zijn aan het doorontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de pilot "Jeugdhulp in de school", die op twee scholen van start is gegaan. Voor deze pilot is een orthopedagoog aangetrokken en een jeugdhulpverlener van Sterker die deze opdracht combineert met het reguliere schoolmaatschappelijk werk. Eppi: “deze pilot is meer gericht op het gezin. We bekijken nu of er voldoende vraag is. Het is ook nog pionieren: wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wat zijn goede routes en wat valt op? Door het op deze manier te onderzoeken en ervaren willen we erachter komen hoe we kinderen (nog) beter en meer hulp kunnen bieden”.

Op de vraag wat ze zo leuk vinden aan hun werk als SMW’er hoeven ze niet lang na te denken. Eppi: “het ene moment ben je in gesprek met de directeur en daarna zit je met een kind uit groep 3 te puzzelen. Heel afwisselend dus. Yvette vult aan: “Geen dag is hetzelfde!”

Toekomst
In de toekomst hopen ze nog veel mooie resultaten te bereiken en het werk met veel plezier uit te blijven oefenen. Eppi: “we hopen dat de gemeenten het belang van ons werk blijven inzien. Wat we nog hopen te bereiken? Misschien wel uitbreiden: meer scholen, meer hulp, wie weet meer collega’s maar vooral meer mensen helpen!”


Cijfers

Naast schoolmaatschappelijk werk bieden we ook (specialistisch) algemeen maatschappelijk werk en bedrijfsmaatschappelijk werk. Bekijk hieronder hoeveel inwoners we in 2022 hebben ondersteund.

Algemeen maatschappelijk werk: 268 aanmeldingen
Schoolmaatschappelijk werk: 98 kinderen
VraagWijzer: 1311 aanmeldingen

Terug naar jaarbeeld Sterker