Laagdrempelig bereikbaar

Door zo laagdrempelig mogelijk te zijn voor inwoners beantwoorden we veel vragen meteen en vroegtijdig. Daarom hebben we open spreekuren in alle wijken, veelal samen met samenwerkingspartners zoals de LEVgroep of een wooncorporatie. Zo voorkomen we samen dat problemen erger worden en bereiken we dat de inwoner snel zelf weer verder kan. Daarnaast heeft vrijwel elke school en huisartsenpraktijk een sociaal werker als contactpersoon, waardoor we eenvoudig en vroegtijdig samen kijken naar wat nodig is. Ook door samen te werken met bestaande voorzieningen, zoals de Formulierenbrigade, Humanitas en andere vrij toegankelijke voorzieningen in Helmond.


Terug naar jaarbeeld Sociale Teams Helmond