Kindcentrum tevreden over STH

Fragment uit een brief van Kindcentrum De Bundertjes aan het Eindhovens Dagblad na een oproep om ervaringen met Sociaal Wijkteam Helmond, te melden.

"In voorgaande jaren hadden we erg veel negatieve ervaringen met gezinscoaches die aan gezinnen van onze basisschool verbonden waren. Er waren veel personeelswisselingen en veel verschillende gezichten. Al voordat Sociale Teams Helmond startte, hadden we al contact met de leidinggevende en spraken af de pilot te beginnen zodra Sociale Teams Helmond actief was in Helmond. Direct bij de start in januari 2022 koppelden we één sociaal werker jeugd en gezin aan alle lopende en nieuwe casussen van ons kindcentrum. Op zeer zorgvuldige wijze startten we de samenwerking met het uitwisselen van wederzijdse verwachtingen en afspraken over evaluatie van de pilot. Ondertussen zijn we een jaar verder en uitermate tevreden over onze samenwerking. Zaken worden door deze vaste contactpersoon zeer snel opgepakt, we hebben zeer korte lijnen met de intern begeleiders van ons kindcentrum en onze expertise is zeer passend bij de hulpvragen die gezinnen hebben. Het succes van de pilot is vooral toe te schrijven aan het werken met 1 contactpersoon die onze organisatie goed leert kennen en korte lijnen onderhoudt. Afspraken worden snel nagekomen en inmiddels is onze contactpersoon een vertrouwd gezicht voor medewerkers en ouders. Op deze manier werken we over en weer naar tevredenheid en kunnen we snel hulp bieden aan gezinnen die daar om vragen".


Terug naar jaarbeeld Sociale Teams Helmond