Collectieve oplossingen

Bij aanmelding wordt eerst gekeken wat de inwoner zelf al gedaan heeft, wat hij/zij kan doen met behulp van het netwerk of vrij toegankelijke wijkvoorzieningen en of een collectieve aanpak of deelname aan een groep mogelijk is. Naast dat inwoners sneller geholpen zijn, is dit ook onderdeel van ons kostenbewust werken.


Terug naar jaarbeeld Sociale Teams Helmond