Buurtbemiddeling uitgevoerd door Sterker

Sterker sociaal werk voert Buurtbemiddeling uit in de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Berg en Dal, Heumen, Lingewaard en Overbetuwe. Buurtbemiddeling is gratis; de gemeenten en woningcorporaties financieren het project. Naast de vijf coördinatoren werkt Buurtbemiddeling met ruim 100 vrijwillige buurtbemiddelaars, die voor dit werk een uitgebreide training krijgen.

'Wij zetten de buren in hun kracht om zelf het probleem op te lossen'


Een burenruzie begint vaak met iets kleins. Met Buurtbemiddeling kunnen buren in een vroeg stadium en op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek komen voordat het escaleert. Buurtbemiddeling zet in op zelfredzaamheid en de vrijwillige bemiddelaars zijn er ter ondersteuning. Karin van der Zwaluw-Goedhart, coördinator Buurtbemiddeling: 'we zijn geen hulpverleners. Wij zetten de buren in hun kracht om zelf het probleem op te lossen. Het is vooral gericht op contactherstel'.

'Onze bemiddelaars zijn neutraal en luisteren hoe een buur de situatie ervaart'


Na een melding rechtstreeks van de buren zelf of via de wijkagent, woningcorporatie of een andere verwijzer belt de coördinator met de melder. Deze kijkt of de melding geschikt is voor buurtbemiddeling en geeft eventueel tips. Als buurtbemiddeling kan starten, koppelt de coördinator twee vrijwilligers, die samen op bezoek gaan bij de melder. Karin: 'onze bemiddelaars zijn neutraal en luisteren hoe de ene buur de situatie ervaart. Daarna bellen ze aan bij de andere buur en luisteren ze ook naar hun verhaal, want elk verhaal heeft altijd twee kanten'. Als beide buren willen, volgt er een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie in de buurt, zoals een wijkcentrum of dorpshuis. De bemiddelaars helpen de buren om samen in gesprek te komen, naar elkaar te luisteren, zaken onderling uit te praten en concrete afspraken te maken voor de toekomst. Het is echt een gesprek tussen de buren, dat de buurtbemiddelaars met duidelijke gespreksregels begeleiden.

'Van alle meldingen lossen we 69% op'


In 2022 waren er in totaal 559 aanmeldingen. Dit betekent niet dat er 559 keer bemiddelaars op pad gaan. Karin: 'Soms wil iemand bijvoorbeeld niet meewerken, dan houdt het op. Van alle meldingen die wel geschikt zijn, lossen we 69% op'. Na het gezamenlijk gesprek bellen we ook altijd nog een keer na zes weken hoe het nu gaat. De betrokkenheid en het vertrouwen van de verwijzers en financiers in buurtbemiddeling is bepalend voor het succes. Karin: 'Met buurtbemiddeling kunnen we verwijzers ondersteunen in hun werk. De methodiek lost problemen op voordat het uit de hand loopt èn neemt corporaties en wijkagenten werk uit handen'.

'Deze dankbaarheid naar vrijwilligers is mooi om te zien'


In totaal zetten 101 vrijwilligers van Buurtbemiddeling zich in voor leefbare wijken. De vrijwilligers worden zeer gewaardeerd. Karin: 'meestal loopt het tussen buren hoog op op basis van aannames. Door écht met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er vaak begrip. Buren geven achteraf vaak aan dat ze het mooi vinden dat bemiddelaars als vrijwilliger helpen met de gesprekken. Deze dankbaarheid naar vrijwilligers is terecht en mooi om terug te horen'.


Cijfers vrijwilligersprojecten

Buurtbemiddeling is één van onze vrijwilligersprojecten. Bekijk hieronder ook de cijfers van andere vrijwlligersprojecten binnen Sterker.

Buurtbemiddeling: 559 aanmeldingen
Mate4You: 13 lopende koppels
Buddyzorg51 koppelingen
COiL: 87 aanmeldingen
Jij & Ik: 18 lopende koppels

Terug naar jaarbeeld Sterker