Bij Goede Dag Nijmegen is er altijd iets te doen

Bij Goede Dag, onderdeel van Langer Thuis Nijmegen (ouderenwerk van Sterker sociaal werk), is er altijd iets te doen voor ouderen in Nijmegen. Je ontmoet buurtgenoten door samen koffie te drinken, creatieve activiteiten uit te voeren, een soepie te doen of samen te koken. Er zijn vijf locaties in Nijmegen met elk een eigen programma. In het landelijke project #Meedoen van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) in samenwerking met lokale vrijwilligerscentrales kregen zo’n 40 AZC’s in Nederland een #Meedoen-balie. Deze balies bieden verschillende activiteiten in de vorm van vrijwilligerswerk aan. Ook in Nijmegen werken het COA en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen (VWC) samen. De VWC nam contact op met Goede Dag.

'Hoe leuk is het om ouderen in contact te brengen met bewoners van het AZC'


'In het #Meedoen project brengen we elke dag culturen samen. En wat is er nu leuker dan voor elkaar te koken? Dit verbroedert en men hoeft niet al de Nederlandse taal te beheersen.'  Zo gezegd, zo gedaan: inmiddels hebben een aantal groepjes bewoners van het AZC gekookt voor de ouderen van de Deel de Dag en Goede Dag.'

'Door middel van koken verschillende culturen leren kennen, hoe mooi is dat? Het is echt een groot succes. Je ziet ouderen van Deel de Dag met bewoners van het AZC knuffelen, dat raakt.'
  Verschillende bewoners van het AZC zijn daarna als vrijwilliger actief gebleven voor Goede Dag. Zoals een Turkse dame die nu twee keer per week soep voor ouderen kookt. Hoe leuk is het dat ze iets willen en kunnen betekenen voor de maatschappij.

'Mooie bijkomstigheid is dat men een andere kijk op bewoners van het AZC krijgt'


De VWC nam het initiatief en Goede Dag is blij de verbinding tussen deze doelgroepen mede te kunnen faciliteren. Het levert mooie resultaten op. Door op deze manier de verbinding te creëren, komen betrokken partijen tot andere inzichten. Door samen te koken en met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er wederzijds respect en inzicht voor elkaars situatie en wordt integratie bevorderd. Mensen krijgen een andere kijk op bewoners van het AZC.

'We hopen dat ook andere organisaties deze verbindingen op blijven zoeken. Het kan, dus maak er gebruik van!'
Cijfers Langer Thuis Nijmegen

Mantelzorg Nijmegen is onderdeel van Sterker sociaal werk en Langer Thuis Nijmegen is het ouderwerk van Sterker. Met praktische hulp, plezier in de dag en een veilig huis houden ouderen het thuis langer vol. Sterker helpt daar graag bij. We luisteren, geven advies en bieden praktische hulp. Bekijk hieronder de cijfers van alle diensten die onder Langer Thuis Nijmegen vallen: 

Mantelzorg Nijmegen: 160 casussen
Ouderenadvies: 545
AutoMaatje: 977 ritten
Gezelschapsmaatje: 72 klanten
Boodschappenhulp: 52 klanten
Klus Service: 365 klussen
Thuisadministratie: 98 klanten
Verhuis- en Woonadvies: 25 klanten
Belastinghulp: 215 klanten
Welzijnsbezoeken: 134 klanten
Maaltijdservice: 23.623 maaltijden
Wijkrestaurants: 720 maaltijden
Computerhulp: 8 klanten
Personenalarmering: 266 klanten
Maatwerk: 19 klanten

Terug naar jaarbeeld Sterker