Zicht op integraal werken

Zicht op Integraal Werken
Publicatie Kennissynthese Integrale werkwijzen

Met trots meldt Lentl de publicatie van de kennissynthese van het Verspreidings- en Implementatieproject (VIMP) Integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van ZonMw, met medewerking van Stichting Sociaal Werk, Sterker sociaal werk, Lentl, Reinier van Arkel, Parnassia Groep, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim Flevoland. Het uitvoerende projectteam bestond uit projectleden van deze samenwerkende organisaties. Daarnaast maakten een ervaringsdeskundige en professional uit de praktijk deel uit van de projectgroep. De auteurs van de publicatie zijn Carla Nouwen, Ard van Oosten, Joep Binkhorst, Jantien van Berkel, Jeanet van de Korput, Carmen Paalman en Arie de Vries.

VIMP

Deze VIMP geeft een impuls aan de verspreiding en implementatie van inzichten uit de zeven projecten die tussen 2018-2021 binnen de programmalijn ‘Integraal werken’ van het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk 1 zijn uitgevoerd. Het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ levert kennis voor gemeenten op, om de dienstverlening op het gebied van werk en inkomen te verbeteren. Het doel van deze VIMP is het bundelen, publiceren en vindbaar maken van kennis over integrale werkwijzen om effectief om te gaan met de problemen van mensen met werk en/of inkomen in samenhang met problemen op andere levensgebieden. Dit project richtte zich op de volgende drie kernvragen:

  1. Wat leveren de projecten op aan kennis/inzichten/tools die bruikbaar zijn binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?
  2. Wat kunnen we leren van deze projecten?
  3. Welke elementen werken wel/niet?

Resultaten

Allereerst zijn de zeven studies geanalyseerd en gebundeld in een kennissynthese. Alle studies hadden overeenkomstige type opbrengsten vanuit vijf verschillende perspectieven van integraal werken (inwoner, professional, werkgever (van de inwoner), organisatie, en beleid & bestuur). Samen met stakeholders, een ervaringsdeskundige en professional uit de praktijk en partijen zoals SAM en gemeenten vonden dialogen en feedbacksessies plaats over de totstandkoming van de kennissynthese en wat gemeenten en organisaties nodig hebben voor de verdere (door)ontwikkeling van integrale werkwijzen.

Ook leverde het project een handreiking op voor gemeenten, organisaties en kennisinstituten op het gebied van zorg & welzijn en werk & inkomen. De kennissynthese presenteert de bevindingen over het landschap van integraal werken met werkzame elementen per perspectief, evenals de opgeleverde tools uit de zeven studies die ingezet kunnen worden om integrale samenwerking te bevorderen. De handreiking is een samenvatting van de belangrijkste lessen en bevat praktijkvoorbeelden om een indruk te geven hoe vorm en inhoud te geven aan een integrale werkwijze. De uit het project voortgekomen kennis en resultaten zijn overdraagbaar naar andere gemeenten, organisaties en professionals die kennis en tools zoeken om integrale werkwijzen tussen de domeinen zorg & welzijn en werk & inkomen te verbeteren.

Klik hier om de volledige publicaties te lezen: VIMP Rapport en VIMP Handreiking.