Wel.kom van start in gemeente Maasgouw

Op 1 juni 2022 is Wel.kom Maasgouw van start gegaan. Het is onze ambitie om het welzijnswerk in de gemeente Maasgouw nog verder uit te bouwen en te versterken. Samen met het Sociaal Wijkteam, de gemeente en partners gaan wij enthousiast en energiek aan de slag voor de inwoners van Maasgouw. Wij bouwen voort op het goede werk wat al jaren verricht wordt voor inwoners en organisaties, signaleren behoeftes en dragen bij aan initiatieven. Om te bereiken waar wij in geloven: een samenleving waarin iedereen waardevol is en op zijn eigen wijze kan en mag meedoen.

Wat houdt het werk van Wel.kom in?

Voor kinderen en jongeren houden we ons bezig met vrijetijdsbesteding, projecten rondom opvoedondersteuning en vindplaatsgericht jongerenwerk. Voor volwassenen en ouderen richten we ons op het stimuleren van activiteiten en ontmoetingsplekken in de eigen dorpskern, het ondersteunen van inwoners en verenigingen bij initiatieven en actief burgerschap. Ook werken we samen met en in het Sociaal Wijkteam. Door onze opbouwwerkers kennen wij de kernen. In samenwerking met de dorpscontactpersonen van de gemeente stimuleren en ondersteunen wij initiatieven van inwoners.

Wat is onze ambitie?

  • Inwoners en verenigingen van de gemeente Maasgouw weten waar ze terecht kunnen als ze een vraag hebben of iets willen organiseren voor hun dorpsgenoten.
  • Als er iets op touw gezet wordt, weten we welke bewoners daar graag bij betrokken willen worden.
  • Als er iets nodig is voor een dorp, horen we dat en weten we wat te doen.
  • Samen met partners zetten wij projecten op rond thema's als armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid.

Wel.kom Roermond is al jarenlang actief in Roermond en omliggende dorpen. Wel.kom is een groeiende, maatschappelijk dienstverlener en is samen met Sterker, Sociale Teams Helmond en ONS welzijn onderdeel van koepelorganisatie Lentl. Samen bundelen we onze krachten op het gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.