Succesvol webinar Sociaal Arrangeren

Speciaal voor professionals die werkzaam zijn in de zorg en het sociaal domein organiseerden Sterker sociaal werk en Lentl een webinar over de werkmethodiek Sociaal Arrangeren. Met succes, want de opkomst was goed en verschillende deelnemers gaf aan met Sociaal Arrangeren aan de slag te willen en nieuwsgierig te zijn naar het handboek dat in de maak is.

Het project Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In overleg met de huisarts of wijkverpleegkundige, wordt een 'sociaal arrangeur' ingeschakeld. Dit is een sociaal werker met expertise op het gebied van ouderen. Er is sprake van een samenwerking tussen professionals, de oudere en diens mantelzorger.

Afgelopen december publiceerden we de eindresultaten van twee jaar experimenteren met Sociaal Arrangeren in de gemeente Nijmegen. De 50 ouderen die deelnamen aan het project konden gemiddeld 7 maanden langer thuis blijven wonen en daarmee was er pas later zwaardere zorg nodig in een woonzorglocatie. Daarnaast ervaren ouderen door de inzet van een Sociaal arrangeur een hogere kwaliteit van leven, worden mantelzorgers ontlast en crisissituaties verminderd. In dit bericht lees je meer over de resultaten van Sociaal Arrangeren.

Wil je het webinar terugkijken? Dat kan op deze website. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.