Schoolmaatschappelijk werk op Koning Willem I College

Uitbreiding ONS welzijn naar Land van Cuijk

ONS welzijn, de sociaal werk organisatie van Noordoost-Brabant die onderdeel is van Lentl, heeft onlangs een aanbesteding voor schoolmaatschappelijk werk (SMW) op het Koning Willem I College (MBO) gegund gekregen. Sinds januari 2024 zetten we onze expertise ook in voor MBO'ers in de gemeente Land van Cuijk.

Nieuwe werkvormen en aanpak

De aanpak van ONS welzijn richt zich op actuele uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben, zoals financiële problematiek, mentale gezondheidsproblemen en laaggeletterdheid. Door middel van verschillende interventies, zoals financiële spreekuren, trainingen voor mentale weerbaarheid en ondersteuning bij laaggeletterdheid, proberen zij studenten hierbij te ondersteunen.

De schoolmaatschappelijk werker gaat uit van de (veer)kracht van de student en zijn/haar netwerk en sluit aan bij wat de student wil om zo te komen tot een duurzame oplossing.

Daarbij worden diverse werkvormen ingezet. Naast gesprekken met studenten, maken ze gebruik van innovatieve methoden zoals de 'Jouw Ingebrachte Mentor' (JIM) en programma's voor het versterken van weerbaarheid of sociale vaardigheden.

Verbinder tussen onderwijs en hulpverlening

Directeur Mariken van Woerkum van ONS welzijn: “Vanuit onze visie geloven wij dat de twee domeinen ‘onderwijs’ en ‘hulpverlening’ onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten zijn. Het schoolmaatschappelijk werk is bij uitstek geschikt om een brugfunctie tussen beide domeinen te vervullen. Het schoolmaatschappelijk werkt brengt de hulp binnen de schoolmuren en heeft ook kennis om het onderwijs te versterken.”

Kennisuitwisseling


Als onderdeel van Lentl, een groep van sociaal werk organisaties, benadrukt ONS welzijn het belang van samenwerking en kennisdeling tussen verschillende organisaties. Andere organisaties die bij Lentl horen zijn o.a. Sociale Teams Helmond en Sterker sociaal werk. Sterker sociaal werk biedt SMW op Yuverta MBO in Nijmegen, Sociale Teams Helmond werkt op alle scholen in Helmond: door uitwisseling van kennis en good practices tussen SMW’ers leren we van elkaar.