Onderzoek 'integrale aanpak' in de schijnwerpers

Lentl is een van de initiatiefnemers van de leerstoel sociaal werk en bijbehorende Academische Werkplaats bij Tilburg University. De leerstoel en Academische Werkplaats Sociaal Werk houden zich bezig met transities in het sociale domein. In het jaarverslag van de Academische Werkplaats worden twee promotietrajecten als 'parel' uitgelicht, waaronder dat van Lentl-collega Carla Nouwen.

Wat doet de academische werkplaats sociaal werk?

De omslag naar meer regie bij mensen en hun sociale omgeving en meer integraal werken in de wijk, brengt ook een verandering in de rol van de sociale professional met zich mee. Ook zijn de transities een grote uitdaging voor de gemeenten en houdt dit een risico in voor kwetsbare mensen. Deze veranderingen willen we wetenschappelijk onderbouwen en ondersteunen door innovatieve producten en methodieken mede te ontwikkelen, te implementeren en op hun effectiviteit te toetsen. In de onderzoeksagenda staat de vraag centraal hoe sociaal werk empowerment van mensen en organisaties kan stimuleren, met als doel een sterke, inclusieve samenleving.

Integrale aanpak zorgt voor meer eigenschap en innerlijke rust bij cliënten

In het jaarverslag 2022 van Tranzo - Tilburg University zijn twee promotieonderzoeken over integrale hulpverleningstrajecten als 'parel' uitgelicht, waaronder het onderzoek van Lentl-collega Carla Nouwen. Kennis over de wijze waarop hulpverleningstrajecten op integrale wijze vormgegeven kunnen worden ontbreekt onder sociaal werkers, mantelzorgers, managers, beleidsmakers en subsidieverstrekkers. Er is steeds meer vraag naar een samenwerking tussen de diverse hulpverleners die betrokken zijn bij complexe problematiek. De onderzoeken dragen daarom bij aan het beantwoorden van de vraag hoe de verschillende actoren in zorg en welzijn in staat gesteld kunnen worden om effectieve zorg op maat te ontwikkelen en te leveren.

Carla bekeek in haar onderzoek onder meer hoe integrale hulpverlening kan voorkomen dat verschillende sociale diensten op zichzelf werken. Het onderzoek toont aan dat een integrale aanpak verschillende voordelen voor de cliënten heeft, zo zorgt het onder andere voor meer mede-eigenaarschap, meer zelfregulering en meer innerlijke rust.

Meer weten over dit onderzoek? Carla publiceerde hierover een artikel in het Journal of Social Service Research.