Nijmeegse ouderen beter geholpen dankzij nieuwe methode

'Sociaal arrangeren' blijkt succesvol

Het project Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit gebeurt in samenwerking met de oudere, de mantelzorger en professionals. De huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige wijst ouderen op het project en schakelt een sociaal werker in. Deze sociaal werker gaat langs bij deze oudere en treedt op als casemanager, oftewel houdt het overzicht, stelt gezamenlijk een zorgplan op en onderhoudt contact met betrokkenen. Door deze nauwe samenwerking houdt de oudere zelf de touwtjes in handen en wordt effectiever samengewerkt. Miesjel Spruit, Gebiedsmanager Sterker sociaal werk: ‘Sociaal arrangeren laat zien dat overstijgend samenwerken een enorme verbetering kan betekenen. De huisarts kan zich focussen op de medische aspecten, de verpleegkundige kan zich richten op het leveren van goede zorg, maar bovenal geven de oudere en diens mantelzorgers aan veel baat te hebben bij deze aanpak. Het is dus beter én goedkoper!’

Resultaten 

In juli 2022 werden de eerste resultaten gepresenteerd: zorgprofessionals ervaarden minder werkdruk, ouderen een hogere kwaliteit van leven en mantelzorgers voelden zich ondersteund. Eind dit jaar hoopt Sociaal Arrangeren de pilot voort te kunnen zetten en uit te breiden. Projectleider Lizzy van der Horst: “Het tweede halfjaar van 2023 mogen wij met onze samenwerkingspartners gebruiken om de werkmethodiek Sociaal Arrangeren door te ontwikkelen en, afhankelijk van de financiële borging, een verkenning te starten voor het uitbreiden van het Sociaal Arrangeren in Nijmegen. En natuurlijk is onze toekomstdroom uitbreiden van de werkwijze in andere regio's. Laten we onze samenwerking op deze wijze continueren en doorontwikkelen!”.

De kracht van Sociaal Arrangeren

Sociaal arrangeren is een initiatief van Sterker sociaal werk in samenwerking met Gemeente Nijmegen, Coöperatie VGZ, ZZG zorggroep, Buurtzorg en NEO. De kracht van het project zit in de samenwerking tussen de partijen. De ‘sociaal arrangeur’ is een sociaal werker met expertise op het gebied van ouderen en houdt de regie. Dit wil zeggen dat er domeinoverstijgend samengewerkt wordt met professionals, de oudere en diens mantelzorger. Dit zorgt voor korte lijntjes, het bundelen van krachten en het proactief te werk gaan. Er is één plan, één aanspreekpunt en er kan tijdig gesignaleerd worden waardoor er adequaat gehandeld kan worden.

Lees meer over Sociaal Arrangeren via de website van Sterker sociaal werk.