Interview Arie de Vries 'Democratie of Meritocratie'

Leven we in Nederland eigenlijk nog wel in een echte democratie? Een gegeven waar Arie de Vries Vaessen, voorzitter van de raad van bestuur van Lentl, zijn vraagtekens bij zet. Helemaal als je kijkt naar de letterlijke betekenis van het woord democratie: de wil van het volk. "Maar gaat het niet te veel om de wil van de sterksten, degenen die het goed hebben, voldoende presteren en voldoende geld hebben?"

Als je het hem op de man af vraagt, vreest Arie voor het laatste. "We neigen in Nederland momenteel meer naar een meritocratie, een samenlevingsvorm waarin de sociale status wordt bepaald door je prestaties en capaciteiten. Belangrijke beslissingen worden hoofdzakelijk genomen door degenen die het 'verdienen' en het gat tussen deze groep en degenen die wat minder goed mee kunnen doen, wordt helaas steeds groter." Een ontwikkeling waar hij ook in zijn vakgebied meer dan regelmatig mee wordt geconfronteerd. "Lentl is een koepelorganisatie waar verschillende organisaties voor sociaal werk onder vallen, zoals - om maar een voorbeeld te noemen - Sterker sociaal werk in regio Nijmegen. Wij zien elke dag weer met eigen ogen dat steeds meer mensen, om wat voor reden dan ook, moeite hebben om mee te doen in de maatschappij. En de huidige ontwikkelingen, zoals de energiecrisis en de enorme kostentoename, maken deze situatie er alles behalve beter op. Bij Lentl doen we er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen in de samenleving."

Op grote en kleine schaal

Overigens doen ze dit niet alleen richting de inwoners en de mensen die ze ondersteunen, maar ook intern, binnen Lentl zelf, vertelt Arie. "Deze ontwikkeling speelt zich namelijk niet alleen op grote schaal, oftewel landelijk, af, maar ook op kleine schaal, zoals binnen bedrijven en onderwijsinstellingen. Vandaar dat wij het binnen Lentl heel belangrijk vinden dat iedereen die bij ons werkt het gevoel heeft van belang te zijn en invloed uit te kunnen oefenen op wat er binnen onze organisatie gebeurt. Het is dus geen kwestie van 'de meeste stemmen gelden', maar eerder een kwestie van ook de minderheid een stem geven en luisteren naar iedereen. Uiteraard kun je dat ook weer doorvertalen naar de rest van onze samenleving. En volgens mij is dat ook precies waar het binnen een democratie om draait: minderheden een stem geven en ze zo mee laten draaien in de maatschappij. Gebeurt dat niet, dan is er naar mijn mening ook geen sprake van een echte democratie, maar dan leven we dus in een meritocratie."

Minimale bestaanszekerheid

Met dit in gedachten, raken we volgens Arie ook meteen het onderwerp vrijheid. Een onderwerp dat je volgens hem op twee manieren kunt benaderen. "Je kunt vrijheid in enge zin opvatten, daarmee bedoel ik de afwezigheid van oorlog, een bezetter of een macht die jou overrulet. Dat is echter niet mijn opvatting. Ik denk namelijk dat er pas echt sprake is van vrijheid als je je als individu kunt ontwikkelen en deel kunt nemen aan de samenleving. Wat daarvoor nodig is? Een minimale bestaanszekerheid, dus dat je onder andere vrij toegang hebt tot onderwijs en je talenten kunt ontwikkelen. Pas dan heb je volgens mij de mogelijkheid om vrij keuzes te maken en om een gevoel van vrijheid te ervaren." Oftewel, ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om mee te kunnen komen in de samenleving, iets wat dus lang niet altijd vanzelfsprekend is. "Helaas staan vrijheid en democratie in toenemende mate onder druk in Nederland. Door alles wat er gaande is, is er immers een steeds grotere groep mensen in onze samenleving waarvan de bestaanszekerheid, en dus hun gevoel van vrijheid, in het geding is. Verschillen zullen er natuurlijk altijd blijven, maar als we niet oppassen, ontstaat er steeds meer een cultuur van de sterksten, waarin het voor een steeds grotere groep mensen steeds ingewikkelder wordt om mee te kunnen doen. Volgens mij zorgt dat voor een enorme inbreuk op het gevoel van vrijheid en daarmee ook op wat wij in ons land een democratie noemen. Met elkaar hierover in gesprek blijven en zorgen dat iedereen ertoe doet, is dus essentieel."

Bron: https://issuu.com/r.bruggers/docs/tb_courant_24pag_lr/s/16976777