Intentie één sociaal werkorganisatie Meierijstad

Welzijn De Meierij en ONS welzijn tekenden 7 februari jl. een intentieverklaring met de ambitie te onderzoeken of wij samen één organisatie voor sociaal werk in Meierijstad kunnen vormen

Al jarenlang zijn Welzijn De Meierij en ONS welzijn goede samenwerkingspartners in sociaal werk in Meierijstad. Sociaal werkers en vrijwilligers weten elkaar te vinden en werken prettig samen. Komend jaar willen we met elkaar onderzoeken of we die samenwerking kunnen versterken door samen mogelijk één nieuwe organisatie te vormen, onder een nieuwe naam.
In deze nieuwe organisatie kan zowel de dienstverlening van Welzijn De Meierij als het Veghelse deel van ONS welzijn een plek krijgen. De organisatie kan ondergebracht worden bij Lentl, de koepelorganisatie waar ONS welzijn samen met een aantal andere sociaal werk organisaties deel van uitmaakt.

De beweegredenen om nadere samenwerking en mogelijk samengaan te onderzoeken, zijn divers:

  1. We willen recht blijven doen aan onze lokale verbondenheid en de kracht van de huidige dienstverlening en identiteit. Immers, we kunnen ons werk alleen goed doen als onze sociaal werkers en vrijwilligers de dorpen, buurten, mensen, voorzieningen kennen en dichtbij zijn.
  2. We zien meerwaarde in het bundelen van onze krachten en elkaar versterken op het gebied van expertise, vakmanschap, innovatie, partnerschap en bedrijfsvoering.
  3. De gemeente wil in de nabije toekomst naar één sociaal werk organisatie voor Meierijstad. De gemeente kijkt nog hoe zij dit wil invullen, maar ONS welzijn en Welzijn De Meierij willen samen alvast een stap naar voren doen.

Kortom, naar de toekomst toe denken we dat samengaan de beste weg is om nog meer impact te maken voor de inwoners van Meierijstad. Het komende jaar onderzoeken we of de intentie tot het vormen van één nieuwe sociaal werkorganisatie voor Meierijstad haalbaar is. Dit jaar gaan we inzetten op verdere samenwerking. Mocht na het onderzoek besloten worden te fuseren, dan streven we ernaar om dit over een jaar doorgevoerd te hebben. Indien de fusie doorgaat, dan worden er geen negatieve personele consequenties verwacht.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking het komende jaar en vertrouwen erop dat wij hiermee een mooie toekomst voorbereiden ten dienste van de inwoners van Meierijstad.

Foto: v.l.n.r.: Wilbert de Haan Westerveld (bestuurder ONS welzijn en Lentl), Trix Cloosterman (directeur-bestuurder Welzijn de Meierij) en Arie de Vries (bestuurder ONS welzijn en Lentl).