Impact van AI in het sociaal werk

Ethisch (on)verantwoord?

Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. We gebruiken bijna allemaal elke dag onze smartphone, zijn actief op sociale media, reizen met onze ov-chipkaart en vinden de weg met Google Maps. Ook bij organisaties komen we technologische innovaties overal tegen.

Binnen Lentl denken we na over de inzet van technologische nieuwigheden: hoe kunnen ze ons helpen? Of staan ze juist in de weg? En hoe maken we op een ethisch verantwoorde manier gebruik van AI? Zoals het schrijven van verslagen of adviezen met behulp van Chat-GPT: lekker makkelijk? Ethisch (on)verantwoord?

Aanpak begeleidingsethiek

Onlangs organiseerden we hierover een bijeenkomst op locatie bij Sociale Teams Helmond, onderdeel van Lentl. Volgens de zogenaamde aanpak Begeleidingsethiek gingen we in gesprek over de impact van generatieve AI in het sociaal werk. Hoe kunnen we technologie op zo’n wijze inzetten dat de technologie werkt voor ons als mens, samenleving en in onze organisaties?

De aanpak Begeleidingsethiek is ontwikkeld in samenwerking tussen ECP, een platform voor de informatiesamenleving, en professor Peter-Paul Verbeek. Het is een innovatieve methode die concrete handvatten biedt om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. Meer over deze aanpak is te zien in het filmpje en de infographic op de ECP-website.

Geslaagde bijeenkomst

De sessie onder leiding van Gijske de Boo, Stephan de Valk en Daniël Tijink was een mooie manier om met collega’s van verschillende (aan Lentl verbonden) organisaties uit te wisselen over de uitdagingen, kansen en dilemma’s van zulke innovaties in ons eigen werk. We kijken terug op een geslaagde sessie, met dank aan van het Platform voor de Informatiesamenleving.