Handboek Sociaal Arrangeren beschikbaar

Inclusief tien handige lessons learned

Sociaal Arrangeren helpt kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een centrale rol wordt vervuld door de sociaal arrangeur: een sociaal werker met expertise ouderen. Om andere organisaties te helpen om zelf met deze dienstverlening aan de slag te gaan, hebben we een handboek gepubliceerd, inclusief lessons learned.

De afgelopen jaren heeft Sterker sociaal werk samen met huisartsen, wijkverpleging, gemeente en zorgverzekeraar Sociaal Arrangeren stap voor stap opgezet en vormgegeven. Dit is goed gelukt: de ouderen die deelnamen aan het project konden gemiddeld 7 maanden langer thuis blijven wonen. Daarmee pas er pas op een later moment zwaardere zorg in een woonzorglocatie nodig. Ook ervaren ouderen een hogere kwaliteit van leven, worden mantelzorgers ontlast en crisissituaties verminderd. Lees hier meer over de resultaten.

Aan de slag met Sociaal Arrangeren

Het handboek is bedoeld voor geïnteresseerde professionals uit verschillende zorg- of welzijnsgebieden. Het handboek vormt een leidraad voor projectleiders die Sociaal Arrangeren willen opstarten. Maar ook voor andere partijen is het interessant. Hopelijk helpt dit handboek bij het ontwikkelen van de werkmethodiek Sociaal Arrangeren in hun praktijk of gemeente. Je kunt het handboek downloaden op deze pagina.

Ontwikkeling van een training

Komend jaar gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een training voor nieuw opstartende gemeenten. Daarnaast een training voor de verschillende professionals op de werkvloer om met Sociaal Arrangeren aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wil je Sociaal Arrangeren opstarten in jouw praktijk of gemeente? Of heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Lizzy van der Horst.

Ook is recent nieuwe factsheet gepubliceerd met informatie over de doorontwikkelfase en de cijfers van Sociaal Arrangeren uit Nijmegen, waar Sociaal Arrangeren in 2021 gestart is. Wil je een kijkje nemen? Dat kan hier.