Domeinoverstijgende financiering: tips en voorbeelden

Tips en voorbeelden

Om de juiste ondersteuning en zorg aan mensen te kunnen bieden die dat nodig hebben is het nodig dat zorg- en welzijnsorganisaties over hun eigen grenzen heen kijken. De behoefte en hulpvragen van mensen beperken zich immers vaak niet tot één levensdomein, organisatie, en daarmee vaak ook niet tot één financieringsdomein. Er zijn daarom veel initiatieven in het land die experimenteren met domeinoverstijgend werken en domeinoverstijgend financieren. Eén van deze domeinoverstijgende samenwerkingen het initiatief Sociaal Arrangeren van Sterker sociaal werk is opgenomen in een nieuwe publicatie.

In de publicatie 'Domeinoverstijgende financiering: tips en voorbeelden' geeft Vilans, kennisorganistie voor zorg en ondersteuning, een overzicht van geleerde lessen, met name wat de experimenten leren over financiering en bekostiging. Het doel van de publicatie is laten zien hoe het staat met het financieren en bekostigen van domeinoverstijgend samenwerken en om aan te tonen dat er oplossingen bestaan die binnen de eigen invloedssfeer liggen.

De publicatie is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers, managers en anderen die zich met domeinoverstijgend financieren bezighouden. De opbouw van de publicatie is als volgt: we starten met een aantal overstijgende inzichten. Vervolgens vind je voorbeelden van domeinoverstijgend samenwerken en financieren en sluiten we af met een aantal verwijzingen naar andere publicaties over domeinoverstijgend financieren.

Over Sociaal Arrangeren

Het project Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In overleg met de huisarts of wijkverpleegkundige, wordt een 'sociaal arrangeur' ingeschakeld. Dit is een sociaal werker met expertise op het gebied van ouderen. Er is sprake van een samenwerking tussen professionals, de oudere en diens mantelzorger.

Afgelopen december publiceerden we de eindresultaten van twee jaar experimenteren met Sociaal Arrangeren in de gemeente Nijmegen. De 50 ouderen die deelnamen aan het project konden gemiddeld 7 maanden langer thuis blijven wonen en daarmee was er pas later zwaardere zorg nodig in een woonzorglocatie. Daarnaast ervaren ouderen door de inzet van een Sociaal arrangeur een hogere kwaliteit van leven, worden mantelzorgers ontlast en crisissituaties verminderd. In dit bericht lees je meer over de resultaten van Sociaal Arrangeren.