Wel.kom

Jaarbeeld 2023

Jaarbeeld Wel.kom 2023


Wel.kom werkt in twee Limburgse gemeenten, Maasgouw en Roermond. Onze focus ligt vooral op sociaal werk. We zorgen ervoor dat iedere inwoner vanuit een positieve gezondheid (samen)leeft in onze gemeenten, dorpen, wijken en straten. Door de inzet van betrokken en professionele medewerkers ondersteunen wij inwoners om, vanuit hun eigen talent, te participeren in de samenleving. Met onze diensten en activiteiten is persoonlijke ondersteuning altijd binnen handbereik.

Het team in Maasgouw heeft in 2023 veel inspanningen geleverd om Wel.kom Maasgouw verder te ontwikkelen en nog beter op de kaart te zetten in de gemeente Maasgouw en bij de netwerkpartners. Nieuwe samenwerkingen, véél activiteiten en mooie verbindingen hebben we mogen realiseren om Wel.kom te positioneren én het welzijn van inwoners te verbeteren.

Lees verder en ontdek hoe Wel.kom in het afgelopen jaar bijdroeg aan een meer inclusieve en verbonden community.

Wel.kom Roermond

Wel.kom is wederom trots dat ons opbouwwerk het afgelopen jaar mooie resultaten opleverde met een positieve impact op de inwoners van Roermond. Wij ondersteunen en versterken (groepen) mensen om verandering te creëren en sociale problemen aan te pakken, met speciale aandacht voor de jeugd. Met verschillende activiteiten helpen we bij opvoeden en opgroeien.

Goed opgroeien Jeugd- en Jongerenwerk
  • Vanaf januari 2023 tot juni 2023 hebben we +/- 350 bezoekers binnen gehad in het JSP+. Dit zijn jongeren die eenmalig of wekelijks het JSP+ bezoeken voor vragen, ondersteuning of die aansluiten bij een van de activiteiten.
  • Iedere woensdag hebben wij een kookactiviteit voor jongeren van 8 t/m 13 jaar in de Gotcha. Hieraan nemen regelmatig ruim 15 jongeren deel.
  • Iedere week wordt er een voetbaltraining voor meiden georganiseerd, waar mooie nieuwe vriendschappen ontstaan. 
  • De muziekstudio in de Terp, wordt wekelijks gebruikt door verschillende jongeren. 
Goed opvoeden
  • Meer dan 130 gezinnen ondersteunt!
  • Goed Opvoeden groeit. Met toename in het aantal vrijwilligers zijn we in staat om meer gezinnen te ondersteunen.
  • Vanuit Support en MIM ondersteunen we op dit moment 46 gezinnen. Daarbij zijn er 15 taal gerelateerde vragen.
  • Blij met onze 25 vrijwilligers! Die namens ons gezinnen en kinderen ondersteunen bij opvoeding en taalvragen. 
  • Partners in onderwijs en kinderopvang zeer positief over toegevoegde waarde van Opstap & Opstapje.

Jongerencoaching

Binnen jongerencoaching zien we een toename in het aantal aanmeldingen. Dit een positieve ontwikkeling en hieruit blijkt dat zowel jongeren als externen ons goed weten te vinden. We merken ook dat de behoefte van jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar oud, leefwereldspecialisten nodig heeft. Iemand die echt naast ze staat en hen ondersteunt bij praktische vragen, maar ook die hen blijft ondersteunen wanneer zij zijn doorverwezen naar de juiste passend hulp. Jongerencoaching biedt hierin echt een oplossing voor deze groeiende groep.

Verzorgingsproducten

1 op de 10 jongeren/gezinnen die in armoede leven hebben geen geld voor verzorgingsproducten. Deze producten zijn erg prijzig waardoor sommige mensen keuzes moeten maken tussen bijvoorbeeld verzorgingsproducten of voedingsproducten.Vanaf november 2022 bieden we gratis menstruatie- en verzorgingsproducten aan.Inmiddels hebben 181 mensen gebruik gemaakt van deze dienst. We blijven dit aanbieden tot december 2023. Vanaf januari 2024 zullen we mensen aanmelden bij de Beauty Suply Bank. Dit hebben we in gezamenlijkheid besloten.

Roermondse AutoMaatjes vieren 2000e rit

In 2019 ging het initiatief ANWB AutoMaatje van start in Roermond: vrijwilligers die met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Door de pandemie die kort daarna uitbrak bleef het aantal ritten in eerste instantie op een laag pitje staan. Inmiddels hebben de AutoMaatjes echter een flink aantal ritten op de teller: eind februari vierden zij in het bijzijn van wethouder Marianne Smitsmans hun 2000e rit.

In 2022 werden rond de 1200 ritten gereden. “Dat zijn dus gemiddeld ruim 3 ritten per dag”, merkt Marianne Smitsmans op. “Dat is ontzettend veel en het is mooi om te zien hoe waardevol deze service is voor veel mensen. Het werkt heel laagdrempelig: je belt, je wordt thuis opgehaald op het afgesproken tijdstip en weer thuisgebracht. Daarmee biedt AutoMaatje een stukje veiligheid en zekerheid. Dat zijn de dingen die maken dat mensen weer meer naar buiten kunnen. De vrijwilligers leveren hieraan de belangrijkste bijdrage; zonder hen zou AutoMaatje niet kunnen bestaan. En dat verdient een heel groot compliment.”

Wel.kom Maasgouw

Van iets naar heel veel!

In 2023 hebben we als team veel inspanningen geleverd om Wel.kom Maasgouw verder te ontwikkelen en nog beter op de kaart te zetten in de gemeente Maasgouw en bij de netwerkpartners. Nieuwe samenwerkingen, véél activiteiten en mooie verbindingen hebben we mogen realiseren om Wel.kom te positioneren én het welzijn van inwoners te verbeteren.

Jaarbeelden van onze andere werkmaatschappijen

Wel.kom is onderdeel van Lentl. Bekijk het Jaarbeeld van de andere aangesloten organisaties door op het logo te klikken.