Sterker sociaal werk

Jaarbeeld 2023

Wij zijn Sterker sociaal werk

Wij staan voor een sterke samenleving in onze regio. Deze bestaat uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Lingewaard, Neder-Betuwe, Nijmegen, Overbetuwe en West Maas en Waal. We ondersteunen mensen met een vraag of situatie in het dagelijks leven die zij zelf niet, of niet alleen, kunnen oplossen. We zorgen ervoor dat ze in staat zijn om zichzelf te versterken en zo mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Iedereen doet ertoe. We zijn sterk in (specialistisch) maatschappelijk werk, ouderenwerk en vrijwilligerswerk. Samen staan we Sterker.
0 vrijwilligers
0 vrijwilligers ouderenwerk
0 medewerkers

Sterker in 2023

Directeur Ido Boswinkel aan het woord

Ik geloof erin dat iedereen ertoe doet. Dat we samen sterker staan. Afgelopen jaar heb ik gezien dat Sterker sociaal werk, samen met inwoners en partners, het verschil maakt in het leven van onze naasten. Met dank voor de inzet en bevlogenheid van collega’s, vrijwilligers en partners kijk ik terug op 2023.

De vraag naar zorg en welzijn neemt toe, terwijl beschikbare budgetten en ‘menskracht’ relatief afnemen. Uitdagingen zoals de vergrijzing, bestaanszekerheid en het toenemend aantal ontheemden, vragen om gezamenlijke innovatieve oplossingen. Om vernieuwing en een domeinoverstijgende integrale samenwerking. Het vraagt ons om over onze eigen schaduw heen te stappen. Samen met onze vakmensen, vrijwilligers en netwerkpartners zetten we ons in voor een sterkere samenleving waarin iedereen van waarde is.

In 2023 resulteerde dit in meerdere initiatieven zoals het starten van de Voorzorgcirkels voor ouderen, de domeinoverstijgende samenwerking in de Griffioen tussen ZZG, Buur, Rivierland en Sterker. Maar ook het REPS, een samenwerking tussen Sterker sociaal werk, Entréa- Lindenhout, Pro Persona en Jeugdbescherming Gelderland.

Graag ga ik de toekomstige uitdagingen met jullie aan. Samen maakt ons Sterker.

Het REPS

Een unieke samenwerking tussen Entréa- Lindenhout, Jeugdbescherming Gelderland, Pro Persona en Sterker sociaal werk

Het REPS is een samenwerkingsverband vanuit de bovengenoemde organisaties, die allen expertise hebben op het gebied van complexe scheiding. Zoals kennis over een veilige en optimale ontwikkeling van kinderen en psychische problemen bij volwassenen, met problematiek rondom scheiden en omgang.

Meer verhalen uit de praktijk

Lees hieronder meer verhalen uit de praktijk. Bij elk verhaal zijn relevante cijfers toegevoegd.

Cijfers van onze dienstverlening

In 2023

“Het jaar 2023 markeert een belangrijke mijlpaal voor Sterker: een jaar van domein overstijgende en multidisciplinaire samenwerking, voor het realiseren van innovatieve oplossingen.”

Totaal aantal aanmeldingen 2333 waarvan 1994 casussen in hetzelfde jaar succesvol afgerond.
0 R75
0 JOOP
0 Ouderenadvies
0 Omgangshuizen (Nijmegen en Rivierenland)
0 SMW
0 Opvanglocaties Oekraïne
0 Casemanagement regieteam
0 Ouderschapsbemiddeling
0 Groepswerk
0 VraagWijzer
0 AMW
0 Binder

Alle Jaarbeelden

Sterker sociaal werk is onderdeel van Lentl. Bekijk het Jaarbeeld van de andere aangesloten organisaties door op het logo te klikken.