STH is na twee jaar een begrip in Helmond.

Sociale Teams Helmond bestaat nu ruim twee jaar. Wat is er in die twee jaar veel werk verzet en wat een mooie organisatie hebben we gebouwd. STH is inmiddels een begrip geworden in Helmond. Inwoners en netwerkpartners weten STH te vinden en er zijn mooie initiatieven en samenwerkingsrelaties ontstaan. Het aantal aanmeldingen loopt op en we hebben de afgelopen twee jaar al vele inwoners van Helmond kunnen helpen.

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van doorontwikkeling en borging van werkprocessen, inrichten van een nieuw registratiesysteem en implementeren van integraal-collectief werken. Dat dat succesvol is verlopen blijkt uit het feit dat Sociale Teams Helmond met ingang van 21 december 2023 gecertificeerd en geregistreerd is in het Kwaliteitsregister van Sociaal Werk Nederland. Ik ben ontzettend trots op onze medewerkers die met zoveel passie en intrinsieke motivatie dit werk doen. In dit jaarbeeld kunt u lezen wat STH het afgelopen jaar gepresteerd heeft.

Tanja Banken | Directeur Sociale Teams Helmond

Ervaringen van inwoners

In april zijn we gestart met het ophalen van ervaringen van inwoners via Ervaringswijzer. Inwoners kunnen op een snelle manier, via een korte vragenlijst op hun telefoon of laptop, feedback geven over de hulp- en dienstverlening van STH. De inwoners die bij ons aankloppen zijn tevreden over de hulp die wij bieden. Dat blijkt onder anderen uit het waarderingscijfer van gemiddeld een 8,7 voor onze dienstverlening.

Integraal-collectief werken

Het collectief aanpakken van hulpvragen in plaats van individueel bevordert niet alleen het zelfoplossend vermogen van inwoners, maar stimuleert ook de sociale cohesie. Daarnaast is het cruciaal om hiermee de toenemende vragen naar ondersteuning van de inwoners effectief aan te pakken. Sociaal werkers willen graag deze beweging maken, maar zij hebben hiervoor aanvullende kennis en vaardigheden nodig. Het afgelopen jaar hebben zij hier al mooie stappen in gezet en is de inwoner erg positief over deze inzet.

Helmond Aanpak

Afgelopen jaar zijn we gestart met de Helmond Aanpak met STH als kartrekker. Met de Helmond Aanpak werken beroepskrachten op het gebied van welzijn, inkomen, wonen en zorg samen met de inwoners en met elkaar. De vraag van de inwoners staat hierin centraal. Wat willen zij, kunnen zij en hebben zij nodig? Dit kunnen individuele kwesties zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over de leefomgeving in hun wijk. Met de Helmond Aanpak bundelen we de krachten om mogelijk te maken wat nodig is, ook als dit niet helemaal past bij het reguliere aanbod.

Binnen de Helmond Aanpak bouwen en vertrouwen we op elkaars expertise en werken we aan een duurzame oplossing, waarmee zowel inwoner als samenleving beter af is. We dragen samen de verantwoordelijkheid. De Helmond Aanpak is dan ook geen project, maar een grondhouding en een proces van samen oefenen, leren en verbeteren op alle niveaus. Samen maken we het verschil. Zodat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

Verschillende strategieën

We gaan uit van de mogelijkheden van mensen, én van hun kwetsbaarheid. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij wat bij hen past.
Sociale relaties zijn voor ons essentieel. Wij verbinden mensen en groepen met elkaar. Sociaal onrecht is voor ons onacceptabel, wordt gesignaleerd en bestreden. Vanuit deze visie werken wij.

STH: ze doen het niet voor je maar MET je.

In 2016 werd ik gediagnosticeerd met een dissociatieve identiteitsstoornis(DIS). Er volgde een jarenlange therapie bij GGZ Helmond, die na de behandeling wist dat ik nog meer hulp nodig had. Maar helaas werd ik bij veel instanties afgewezen, tot ik eindelijk bij STH terecht kon. 

Bij STH kijken ze namelijk niet naar of iemand een stoornis heeft; men kijkt puur en alleen naar de persoon en welke hulpvraag diegene heeft. Zo werd ik gekoppeld aan Sociaal Werker Jeffrey Meijer. Er was direct een 'klik' met deze man. Ik leerde hem kennen als iemand die zijn vak verstaat. In plaats van het geven van ongevraagde adviezen, laat hij mij in mijn eigen kracht door zelf op zoek te gaan naar de gewenste oplossingen weliswaar met zijn ondersteuning.

Wie denkt dat de medewerkers van Sociale Teams Helmond alles voor je oplossen, komt bedrogen uit. Zij geloven namelijk in de kracht van zelfredzaamheid met een gezonde professionele ondersteuning door het inzetten van hun medewerkers. Door deze manier van werken heeft mijn zelfvertrouwen zeker een “boost” gekregen hetgeen ik erg belangrijk vind. Ik ben ontzettend blij dat deze organisatie op mijn pad is gekomen. Zij nemen je serieus en zien je als volwaardig mens die af en toe wel wat hulp kan gebruiken.

Vakmanschap

Onze sociaal werkers zijn ons kapitaal.

Dagelijks zetten onze sociaal werkers zich in om de inwoners van Helmond te ondersteunen. Alle andere medewerkers van STH spannen zich ten volle in om de sociaal werkers te faciliteren, zodat zij hun belangrijke taak zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Omdat de sociaal werkers dagelijks werken met kwetsbare inwoners en zich begeven in de haarvaten van de wijk, weten zij precies wat er speelt en nodig is. Hun inbreng in de ontwikkeling van de organisatie, met werkprocessen, methodieken, enzovoort, is daarom cruciaal en heeft een belangrijk plek binnen STH.
STH hecht enorm veel waarde aan vakmanschap.
Om hierin als werkgever goed te faciliteren, vinden we het van belang dat elke medewerker in zijn/haar kracht staat en kan excelleren in het eigen vakgebied. Daarom heeft STH een divers palet aan expertisegroepen: huiselijk geweld en kindermishandeling, voorliggend veld, echtscheiding, multi-complex, GGZ, toewijzingen, armoedebestrijding en LVB. De expertisegroepen verspreiden hun expertise planmatig binnen de organisatie, en worden er regelmatig mooie initiatieven georganiseerd vanuit de expertisegroepen.

Jaarbeelden van onze andere werkmaatschappijen

Sociale Teams Helmond is onderdeel van Lentl. Bekijk het jaarbeeld van de andere aangesloten organisaties door op het logo te klikken.