STH van start in 2022!

2022 was het eerste actieve jaar van Sociale Teams Helmond. We werkten hard aan onze nieuwe organisatie en het vormgeven van de werkprocessen. De vragen van inwoners van Helmond pakten we direct op om hen zo goed en vroeg mogelijk te ondersteunen. Sociale Teams staat inmiddels bekend als STH en STH werd in korte tijd een begrip in Helmond. Inwoners en samenwerkingspartners weten ons te vinden en vele mooie samenwerkingsrelaties zijn ontstaan. Met trots laten wij zien wat wij het afgelopen jaar hebben neergezet!

Wat inwoners over ons zeggen

Bouw organisatie

In september 2021 startten we met het opzetten van Sociale Teams Helmond. Die periode stond in het teken van aan- en overnemen van sociaal werkers, inrichten van systemen en werkprocessen, relaties leggen met samenwerkingspartners, vinden van huisvesting en nog veel meer. Alles om op 1 januari 2022 zo goed mogelijk van start te gaan! Het eerste half jaar van 2022 richtten we ons vooral op verder werven en inwerken van sociaal werkers, vaststellen van onze visie, missie en kernwaarden en samenwerkingsafspraken maken met partners. Ook pakten we nieuwe vragen van inwoners op en liep de begeleiding van inwoners onverminderd door.

De beweging naar inwoners

Het tweede half jaar stond in het teken van naar buiten treden. We werkten op scholen en bij zoveel mogelijk huisartsen. We koppelden contactpersonen aan kinderopvang en zetten spreekuren op met samenwerkingspartners. We ontwikkelden collectieve dienstverlening en zetten groepen op, vaak samen met de LEVgroep.

Terugdringen indicaties, successen en lessen

STH richt zich op het verminderen van indicaties en we hebben hieruit successen en lessen geleerd. Onze hoofdtaak is om minstens 80% van de inwoners en huishoudens met een vraag zelf op te vangen door hen tijdig passende hulp te bieden. Al dan niet met gebruikmaking van bestaande voorzieningen. Binnen een periode van vier jaar is ons streven om maximaal 20% door te verwijzen naar aanvullende zorg. Dit sluit aan bij onze visie die gebaseerd is op Positieve Gezondheid en Sociale Kwaliteit.

Verschillende strategieën

We gaan uit van mogelijkheden van mensen, én van hun kwetsbaarheid. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij wat hen past.
Sociale relaties zijn voor ons essentieel. Wij verbinden mensen en groepen met elkaar. Sociaal onrecht is voor ons onacceptabel, wordt gesignaleerd en bestreden. Vanuit deze visie werken wij.

Mèlanie, sociaal werker jeugd & gezin

Ik heb in het gezin, waar jarenlang hulpverlening is gegeven, de 14-jarige dochter in contact gebracht met jongerenwerk en de geïndiceerde hulpverlening gestopt. Dat bleek een goede zet. Het gaat nu hartstikke goed met het meisje. Zij heeft al aan verschillende activiteiten meegedaan en start in het nieuwe schooljaar bij de meidengroep. Zo fijn voor haar en maakt me best wel trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Ik kreeg zelfs een WhatsApp van vader: ‘Ik wil jou toch nog ff bedanken voor het koppelen met jongerenwerk, ik denk dat het voor mijn dochter een hele goeie stap in de juiste richting is. Ik begon me echt een beetje zorgen te maken namelijk omdat ze zich steeds meer terug begon te trekken de laatste tijd’.

Start Collectieve dienstverlening

Bij STH geloven we niet alleen in individuele hulpverlening, we willen inwoners ook de kans geven in van elkaar te leren, elkaar te helpen en samen een netwerk op te bouwen. Dit doen we door groepsbijeenkomsten te organiseren, zowel incidentele als vaste groepen. Bij eenmalige groepen brengen we inwoners met eenzelfde vraag bij elkaar om samen met een sociaal werker aan de slag te gaan. Zo wisselen zij ervaringen uit, krijgen begrip en erkenning van elkaar en doen nieuwe contacten op. De vaste groepen organiseren we het hele jaar doorlopend, deze groepen zijn zorgvuldig en specifiek samengesteld voor de Helmondse inwoners.

Jaarbeelden van onze andere werkmaatschappijen

Sociale Teams Helmond is onderdeel van Lentl. Bekijk het jaarbeeld van de andere aangesloten organisaties door op het logo te klikken.