Terugblik op 2023

We willen dit jaarbeeld beginnen om expliciet onze dank uit te spreken naar alle medewerkers en vrijwilligers, die zich ook in 2023 weer hebben ingezet voor de inwoners in ons werkgebied. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar hun vakmanschap en enthousiasme is en blijft bijzonder en mag niet onopgemerkt blijven. We geloven dat iedereen ertoe doet en mee kan en mag doen, daar hebben we in 2023 vanuit bevlogenheid aan gewerkt en daar blijven we aan werken.

Samen sterk voor het sociaal werk

Twee jaar geleden is Lentl ontstaan toen verschillende sociaal werk organisaties de handen ineensloegen. In 2023 heeft de samenwerking verder invulling gekregen. Voor goed sociaal werk is lokale verbondenheid cruciaal. Sociaal werkers die buurten, wijken, mensen en voorzieningen kennen, die weten wat er speelt. We zijn en blijven een lokaal verankerde sociaal werk organisatie. Overkoepelend versterkt Lentl dit door kennis en kunde te bundelen op het gebied van onder meer strategie, vakmanschap, innovatie en bedrijfsvoering. Dit alles onder het motto samen sterk voor sociaal werk. Omdat we geloven in een sterke en sociale samenleving.

Lentl ondersteunt

Op dit moment zijn vijf sociaalwerkorganisaties aangesloten bij Lentl die samen actief zijn in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Met partners uit de regio en samen met vele vrijwilligers en inwoners zorgen wij voor lokaal maatwerk. Zo zijn wij voor inwoners altijd dichtbij in steden, dorpen en wijken met sociaal werk in alle soorten en maten.

Gezamenlijke cijfers

Bekijk de gezamenlijke cijfers van de werkmaatschappijen die onderdeel zijn van Lentl.

0 gemeenten
0 inwoners
0 + medewerkers
0 + vrijwilligers
0 ondernemingsraden
0 + mln omzet

Koers

In dit tijdperk van sterke maatschappelijke ontwikkelingen, groeit de sociale ongelijkheid tussen Nederlanders. Tegelijkertijd willen mensen juist nu van betekenis zijn en verlangen naar saamhorigheid. Landelijk wordt een appel gedaan om sociale ongelijkheid topprioriteit te maken. Wij voelen ons aangesproken. Lentl werkt met volle overtuiging aan het versterken van de sociale kwaliteit en het zoveel mogelijk uit de wereld helpen dat mensen onevenredig zwaar geraakt worden. Hoe wij dit doen? Lees het in ons koersdocument.

Blik op 2023

Enkele hoogtepunten op een rij

"Jazeker, er gebeurt veel waarop we geen invloed hebben. Maar hoe we daarmee omgaan, dat is aan ons. Als persoon, als familie, als buurt, als samenleving. Vaak is veel meer mogelijk dan je je voorstelt. Als je het niet alleen doet, maar samen. Als je beseft dat mensen van goede wil altijd met meer zijn." uit: Koersdocument 2023-2025

Alle Jaarbeelden

Bekijk de Jaarbeelden door op het logo te klikken

Op dit moment zijn ONS welzijn, Sterker sociaal werk, Sociale Teams Helmond, Wel.kom en de Vrijwlligerscentrale Nijmegen aangesloten bij Lentl. Klik op onderstaande logo's voor hun Jaarbeeld.