Lentl 1 jaar

Lentl beleefde in 2022 haar eerste actieve jaar. 
Een jaar van inrichting met professionals, uitwerken van missie en visie die de basis zijn voor het strategisch plan en projectplannen voor de komende jaren. Het ontwikkelen van ons vakmanschap en dienstverlening heeft daarbij continu onze aandacht; de complexere sociale vraagstukken dagen uit tot nieuwe oplossingsrichtingen. Dit vraagt om creativiteit en innovatiekracht in een context waarin maximaal ruimte is om te ontwikkelen en experimenteren. Ons eerste jaar stond ook in het teken van kennismaken en samenwerken met en ondersteunen van de bij Lentl aangesloten lokale sociaalwerkorganisaties:

Lentl ondersteunt

Op dit moment zijn 5 sociaalwerkorganisaties aangesloten bij Lentl die samen actief zijn in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Met partners uit de regio en samen met vele vrijwilligers en inwoners zorgen wij voor lokaal maatwerk. Zo zijn wij voor inwoners altijd dichtbij in steden, dorpen en wijken met sociaal werk in alle soorten en maten.

Gezamenlijke cijfers

Bekijk de gezamenlijke cijfers van de werkmaatschappijen die onderdeel zijn van Lentl.

0 gemeenten
0 k inwoners
0 + medewerkers
0 + vrijwilligers
0 ondernemingsraden
0 + mln omzet

Koers 2023-2025

In dit tijdperk van sterke maatschappelijke ontwikkelingen, groeit de sociale ongelijkheid tussen Nederlanders. Tegelijkertijd willen mensen juist nu van betekenis zijn en verlangen naar saamhorigheid. Landelijk wordt een appel gedaan om sociale ongelijkheid topprioriteit te maken. Wij voelen ons aangesproken. Lentl werkt met volle overtuiging aan het versterken van de sociale kwaliteit en het zoveel mogelijk uit de wereld helpen dat mensen onevenredig zwaar geraakt worden. Hoe wij dit doen? 

Lees onze Koers 2023 - 2025.

Ambitie

Lentl loopt voorop in sociaal werk en is een gezonde, wendbare organisatie. We bieden sterk sociaal werk via uitstekende collectieve en individuele diensten en bouwen aan krachtige communities. We versterken het sociaal werk door een focus op innovatie in vakmanschap en samenwerking. We werken vanuit de intrinsieke motivatie van medewerkers. We realiseren continuïteit door sterke positionering en gezonde organisaties.

6 Strategieën

1 'The community is the answer'
2 We ontwikkelen en innoveren onze dienstverlening
3 We creëren beweging op maatschappelijke kwesties
4 We investeren in vakmanschap
5 We staan voor goed werkgeverschap
6 We werken aan toekomstbestendige organisaties

Alle Jaarbeelden

Bekijk de Jaarbeelden door op het logo te klikken

Lentl faciliteert organisaties in het sociale domein met onder meer strategievorming, marktontwikkeling, ontwikkeling van vakmanschap, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur. Op dit moment zijn ONS welzijn, Sterker sociaal werk, Sociale Teams Helmond, Wel.kom en de Vrijwlligerscentrale Nijmegen aangesloten bij Lentl. Klik op onderstaande logo's voor hun Jaarbeeld.